تورهای دوچرخه سواری تورهای دوچرخه سواری جزایر خلیج فارس تورهای یک روزه هر هفته تورهای آفرود کویر نوردی

تورهای این هفته

تورهایی که تیم ایران ونچر ترکز در این هفته برای شما تدارک دیده است:

تور دوچرخه سواری حاشیه کویر مرکزی (یزد)

دوچرخه سواری, تورهای یک روزه

این تور شش روزه گردشی و دوچرخه سواری در حاشیه کویر مرکزی ایران در اطراف شهر یزد است. حرکت از تهران به سمت یزد، دوچرخه سواری در مناطق کویری و بازدید از آثار تاریخی در این مناطق، اقامت در خانه…

دوچرخه سواری منطقه حفاظت شده خنار

دوچرخه سواری, تورهای یک روزه

تور یک روزه دوچرخه سواری در منطقه حفاظت شده خنار در نزدیکی گرمسار است. حرکت از تهران، دوچرخه سواری و صرف ناهار در منطقه حفاظت شده خنار و در نهایت بازگشت به تهران. * به علت رعایت مسایل بهداشتی صبحانه…

تورهای محبوب

محبوب ترین تورهای این فصل سال

یک روزه

روستای لاسم

تور یک روزه دوچرخه سواری در روستای لاسم واقع در استان مازندران. حرکت از تهران، صرف صبحانه در مسیر، دوچرخه سواری و صرف ناهار در روستای لاسم و در نهایت…

یک روزه

جنگلهای جمند(کجور)

تور یک روزه دوچرخه سواری در جنگلهای جمند(کجور) واقع در استان مازندران. حرکت از تهران، صرف صبحانه در مسیر، دوچرخه سواری و صرف ناهار در جنگلهای جمند(کجور) و در نهایت…

یک روزه

جنگل کچید

تور یک روزه دوچرخه سواری در جنگل کچید واقع در استان مازندران. حرکت از تهران، صرف صبحانه در مسیر، دوچرخه سواری و صرف ناهار در جنگل کچید و در نهایت…

یک روزه

روستای الیت

تور یک روزه دوچرخه سواری در روستای الیت واقع در استان مازنداران، جاده چالوس. حرکت از تهران، دوچرخه سواری و صرف ناهار در روستای زیبای الیت و در نهایت بازگشت…

یک روزه

جنگلهای لشکنار

تور یک روزه دوچرخه سواری در جنگلهای لشکنار(کجور) واقع در استان مازندران. حرکت از تهران، دوچرخه سواری و صرف ناهار در جنگلهای لشکنار(کجور) و در نهایت بازگشت به تهران. *…

یک روزه

دشت میان

تور یک روزه دوچرخه سواری در دشت میان واقع در استان مازندران. حرکت از تهران، صرف صبحانه در مسیر، دوچرخه سواری و صرف ناهار در دشت میان و در نهایت…

آشنایی با تیم ما

تیم متخصص و آموزش دیده در خدمت شما

هادی زمردی نیا

موسس، مربی دوچرخه، راهنمای دوچرخه

علی گیوه چی

کمک راهنمای دوچرخه

محسن محمدی

مربی دوچرخه، راهنمای دوچرخه

علیرضا کریمخانی

مربی دوچرخه، کمک راهنمای دوچرخه

محمد جواد امیربیگی

مربی دوچرخه، کمک راهنمای دوچرخه

حسین یوسف زمانی

راهنمای دوچرخه، راهنمای کوهستان

منوچهر میمنت

کمک راهنمای کوهستان